Friday, April 23, 2010

muhasabah sebentar

Sabda Rasulullah s.a.w. :Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu pun sudah jelas. Dan diantara keduanya itu ada beberapa perkara yang masih samar-samar. Tidak ramai mengetahuinya adakah ia halal atau pun haram. Maka barang siapa yang meninggalkan yang samar itu kerana hendak membersihkan agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu dari yang samar-samar itu, maka akan hampirlah ia jatuh ke dalam yang haram. (Bukhari dan Muslim)

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang telah dihalalkan Allah, dan janganlah kamu melewati batas, sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang melanggar batas." (Al Maidah: 87)


No comments:

Post a Comment